Nøkkelpersoner i Vigane båtklubb Pr. Februar 2024

Styreformann/Sekretær
Kjell Myhre
Mobil: 475 40305

Epost:kjell.myhre@lyse.net

Kasserer

Knut Tøtlandsmo:

Mobil: 951 91816

Epost: knut.totlandsmo@haugnett.no

Styremedlem

Bjørn Ståle Sjøen

Mobil: 936 25127

Epost: bjoesjoe@online.no

Styremedlem

Arne Urheim

Mobil: 474 68108

Epost: arne.urheim@seam.no

Styremedlem

Olav Jacobsen
Mobil: 911 5936
Epost: olav.jacobsen@haugnett.no

Styremedlem

Alf Bjarne Dahl

Mobil: 900 18780

Epost: mail@dahlshonseri.no

Vararepresentant

Per Terje Grindhaug

91747162

ptgrind56@gmail.com

Vararepresentant

Jan Erik Grindhaug

48273958

jan_grind@hotmail.com

Klubbhuset

Frank Olsen

Mobil: 907 72541

Epost: hagnaya@gmail.com

Olav Jacobsen
Mobil: 911 5936
Epost: olav.jacobsen@haugnett.no