Nøkkelpersoner i Vigane båtklubb Pr. April 2018

Styreformann/Sekretær
Kjell Myhre
Mobil: 475 40305
Epost: kjell.myhre@lyse.net
Styremedlem/Kasserer
Knut Tøtlandsmo
Mobil: 951 91816
Epost: knut.totlandsmo@haugnett.no
Styremedlem
Arne Urheim
Mobil: 474 68108
Epost: arne.urheim@westcon.no
Styremedlem
Torsten Behrends
Mobil: 991 20003
Epost: at.behrends@gmail.com
Styremedlem
Frank Olsen
Mobil: 907 72541
Epost: hagnaya@gmail.com
Vararepresentant
Alf Bjarne Dahl
Mobil: 900 18780
Epost: mail@dahlshonseri.no
Vararepresentant
Sverre Eng
Mobil: 934 25788
Epost: sverreen@online.no

 

Klubbhuset

Frank Olsen
Mobil: 907 72541
Epost: hagnaya@gmail.com
Tor Arne Solnørdal
Mobil: 913 18563
Epost: arnsolno@online.no
Kjell Terje Wareberg
Mobil: 909 63167
Epost: ktw@statoil.com